Nippo National Show Winners

Males

Females

Suzumitsu (Reiko) of Kahoku Maeda Kensha

Tessen no Hime of Sanuki Mizumotoso

Kotobuki no Tetsu of Tohoso Beni Yuri of Akie Mokkoso
Ryujiro of Iwate Hoogaso

Umewaka no Kiriha of Izu Umeso

Fukutetsu of Daitaso

Takahaname of Daitaso

Toyonishiki of Toyohashi Onada

Korome of Yaguri Kusunoki Kensha
Katsuramaru of Fujinomiya Kensha

Fukushirohime of Daitaso

Kurokane Kotobuki of Hamamatsu Shunshuso

Naka no Benifusa of Kamisuwa Nakanoso

Teioh of Ashikaga Hokureiso

Kiyoichihime of Sanuki Daisenso

Fukudo of Echigo Suwaso

 

Manryu of Enshu Shoeiso

 

Mizushima Tomikichi of kurashiki Kamikameso